VJUS

Torggata 17B, 0183 Oslo
+47 90 54 54 50

hei@vjus.no

vjus.no/filmstudio

location

«Med 3,5 meter brede backdrops, akustikkplater på veggene for gode lydopptak og et variert utvalg av lamper, er vårt filmstudio perfekt for foto, video og live-streaming.»