Tøyen Trafo

«I 1915 ble det anlagt en trafostasjon øverst på Tøyen. Oslo Lysverkers gamle transformatorstasjon ligger på et høydedrag over Tøyen-området og brukes i dag til diverse kulturformål.
Denne kraftfulle bygningen er bygget i slemmet tegl, med kobberkledt tårnhjelm. Komposisjonen er asymmetrisk, med en sammenstilling av flere volumer. Stiluttrykket er nordisk nybarokk, kombinert med innslag av jugend, i et middelaldersk, borglignende uttrykk. Etter at den opprinnelige funksjon opphørte, ble Tøyen kulturhus etablert her i 1975, med rom for atelierer, utstillinger og forestillinger. I dag holder Oslo teatersenter til i bygget, i tillegg til at det er atelierer her.»

Aministreres av Oslo Kommune.