Tom Rom

Kongsvingergata 9G, 0464 Oslo
+47 92 50 02 92

post@tom-rom.no

nstagram.com/tom_____rom/

tom-rom.no

location

«Prosjektet handler om å tilgjengeliggjøre bygninger som står midlertidige tomme, til bruk som atelier, arbeidsfellesskap, møterom, lager m.m. Tom Rom leier lokalene av gårdeier og fremleier til enkeltkunstnere, oppstartsbedrifter, klubber, foreninger og andre som har bruk for lokaler til midlertidige prosjekter, og som ikke selv har mulighet til å leie en hel utleieenhet.»