Projektorpøblene

Ulvenveien 102, 0581 Oslo
+47 94 24 70 87

mail@projektorpoblene.no

projektorpoblene.no/

«Utleie av lyd og projeksjonsutstyr. Har lyssterke projektorer, men har også skjermer, lydutstyr og belysning. Vi opererer som både leverandør og utøver, så vi ser det større bildet på en annen måte en tradisjonelle leverandører.»