PNEK Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst

Postboks 2181 Grünerløkka
0505 Oslo

hilde.tordal@pnek.org

pnek.org/no/

«PNEK består av de enkelte produksjonsstedene, og fungerer som et nasjonalt nettverk for elektronisk kunst. Gjennom tett koordinering bidrar nettverket til samarbeidsformer på tvers av geografi og fagfelt.»