Oslo Konserveringsatelier

Ivan Bjørndals gate 32,
0472 Oslo
(Lilleborg Torg)
+47 90 80 27 87

post@oslokons.no

oslokons.no/

location

«Oslo Konserveringatelier AS eies og drives av malerikonservatorene Ingjerd Kleiva og Fredrik Jong. Konservatorene ved atelieret har erfaring fra flere museer og kulturinstitusjoner både i Norge og i utlandet, og har selvsagt godkjent medlemskap i Nordisk Konservatorforbund (NKF-N).

Malerikonservator Ingjerd Kleiva har sin spesialisering innen konservering av malerier og bemalte overflater. Fra tidligere har hun erfaring med konservering og tilstandsvurdering fra flere museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nationalmuseet i København, Nasjonalmuseet, Akershusmuseene og NIKU. Ingjerd har sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo. Der var hun også vitenskapelig assistent i ett år etter endt studium, på et prosjekt knyttet til bevaring av Edvard Munchs kunst.

Malerikonservator Fredrik Jong har sin spesialisering innen konservering av malerier og bemalte overflater. Han jobbet i flere år for Munch Museet, og har også erfaring med konservering og tilstandsvurdering fra Henie Onstad Kunstsenter og National Gallery of Canada. Fredrik har sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo.»