Oslo Kommunes Kunstsamling

Storgata 25, 0184 Oslo
+47 21 80 21 80

info@kunstsamlingen.no

kunstsamlingen.no/

location

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlig bygg og rom. Vi anskaffer, produserer, forvalter og formidler kunst i offentlig rom og bygg, både historisk og i samtiden.