Om Ressursguide OSLO

Ressursguide Oslo er et verktøy og oppslagsverk for kunstnere i Oslo-regionen. Den gir brukerne en oversikt over verksteder, produksjonsfasiliteter, leverandører av tjenester og materialer. Det er dessuten mulig å finne fagorganisasjoner og etater som tilbyr kompetanse og økonomiske midler til kunstnere.

Har du tips eller tilbakemeldinger? Da vil vi høre fra deg. Kontakt arild@visp.no

Hovedstaden har den største andelen av visuelle kunstnere i Norge. Det finnes et bredt tilbud av tjenester for kunstnere, men for mange er det ikke tydelig hvor man bør henvende seg for hjelp og assistanse underveis i produksjon. Ressursguiden er et verktøy for etablering av kunstnerkarrieren, kompetanseutvikling for etablerte kunstnere og til orientering i byens kunstscene for hele feltet. 

Ved hjelp av ressursguiden ønsker vi å skape sammenligningsgrunnlag og transparens i tilbudet for kunstnere i Oslo. Vi håper ressursguiden vil stimulere til mer fornuftig og økonomisk tids- og ressursbruk for feltet, og samtidig styrke kvalitet og mangfold.

VISP sitt mandat er å være en samlende og inkluderende organisasjon som er åpen for alle som har sitt profesjonelle virke innen det visuelle feltet, med denne nettportalen ønsker vi å hjelpe hele feltet og bidra til kompetanseheving for profesjonelle kunstnere.

Det er gratis å bli listet i ressursguiden.