Norske Tekstilkunstnere / Soft Galleri

Rådhusgata 20, 0151 Oslo
+47 90 11 54 29

formidling@softgalleri.no

norsketekstilkunstnere.no/

location

«Norske tekstilkunstnere (NTK) ble opprettet i 1977, og er en landsomfattende organisasjon for tekstilkunstnere. NTK har om lag 200 medlemmer og er en av Norske billedkunstneres 20 grunnorganisasjoner. Organisasjonen har et bredt kontaktnett og bistår medlemmene med veiledning og kontaktformidling i utstillings- og utsmykkingssaker. Høsten 2006 åpnet Norske tekstilkunstneres galleri i Kvadraturen i Oslo. SOFT galleri viser utstillinger med både medlemmer og andre norske og utenlandske kunstnere som arbeider med tekstile uttrykk.»