Nordisk 3D Service (tidligere Norsk 3D Service)

Gladengveien 18C
0661 Oslo
+47 23 06 70 70

post@n3ds.no

n3ds.no/

location

«Nordisk 3D Service AS (Norsk 3D Service) tilbyr tjenester og produkter innenfor 3D modellering, 3D skanning, 3D print og modellbygging. Vi har en individuell tilnærming til alle våre oppdrag, med fokus på både helheten og detaljene i våre kunders behov og arbeidsflyt. Vi kan hjelpe til med å realisere dine kreative ideer, eller bidra når din virksomhet trenger nøyaktig oppmåling og rapportering av en kompleks struktur.

Med 3D-skanning digitalisierer vi data av objekter i alle størrelseer, fra smykker til store bygg. Datasettet fra 3D skanning har et stort bruksområde. Det kan brukes alt fra enkle organiske former til komplekse mekaniske design. Et 3D mesh fra skanning kan brukes til “Reverse engineering”, datastøttet inspeksjon, eller bare for å dokumentere form og design for fremtidig bruk.

I vårt Modellverksted bygger vi alle slags modeller, som for eksempel salgsmodeller for boligbygging, industrielle installasjoner eller prototyper. Her er det kun fantasien som setter grenser. Vi benytter 3D teknologi sammen med tradisjonelle håndverksteknikker for å lage akkurat din modell. Alle prosjekter optimaliseres i tett samarbeid med våre kunder.​»