Muralverkstedet på Lilleborg

Muralverkstedet, c/o Atelier Lilleborg, Ivan Bjørndals gate 27, 0472 Oslo.

muralverkstedet.no/

«Muralverkstedet på Lilleborg er et ideelt initiativ og er opprettet for å ivareta tradisjonelle maleteknikker, i første omgang al fresco og mosaikk. Rommet er godt tilrettelagt for murale teknikker med en egen vegg som er laget for freskomaleri. Her avholdes vår- og høstkurs i disse teknikkene. Verkstedet kan også benyttes av enkeltkunstnere, for eksempel for å få mer praksis og øvelse eller for utprøvinger i forbindelse med utsmykkingsoppdrag.»