Landsforeningen Norske Malere

Kongens gate 2, 0153 Oslo
+47 45 83 44 26

daglig@lnm.no

lnm.no/

location

«LNM er en landsdekkende medlemsorganisasjon for profesjonelle kunstnere som arbeider med maleri. Organisasjonen ble etablert i 1968 for å fremme malernes interesser og inngår som en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstnere. LNMs galleri ligger i Kongensgate 2, med inngang fra Bankplassen, sentralt i Kvadraturen. Årlig vises 9 utstillinger som avspeiler bredden i norsk samtidsmaleri. I tillegg har galleriet en salgsavdeling som formidler verk uavhengig av de løpende utstillingene.»