Kunstsentrene i Norge

Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
+47 40 60 31 11

post@kunstsentrene.no

kunstsentrene.no/

location

«Kunstsentrene i Norge (KiN) er en landsdekkende medlemsforening for landets 15 regionale kunstsentre. Foreningen ble stiftet i 2010. KiN ivaretar sitt formål og medlemmenes interesser ved å styrke kunstsentrenes landsdekkende nettverk og formidling av visuell kunst. Vi arbeider for å bedre vilkår og rammebetingelser for kunstsentrene og utvikler kunstsentrenes posisjon i den landsdekkende formidlingen av kunst. KiN representerer medlemmene overfor myndigheter, organisasjoner, andre institusjoner og samarbeidspartnere. Vi administrere og forvalter ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst og står som formell eier av ordningen.»