Kunstnerforbundet

Kjeld Stubs gate 3, 0160 Oslo
+47 23 31 02 40

info@kunstnerforbundet.no

kunstnerforbundet.no/

location

«Kunstnerforbundet er en kunstnerstyrt, ikke-kommersiell visnings- og formidlingsinstitusjon med vekt på skiftende utstillinger av samtidskunst og kunsthåndverk fra hele landet.

Kunstnerforbundet ble opprettet i 1910 av yngre profilerte kunstnere og er ett av Skandinavias eldste kunstnerstyrte gallerier. Galleriet er organisert som et idealistisk aksjeselskap. 150 samtidskunstnere er i dag tilknyttet galleriet som aksjonærer. Alle kan søke om utstillingsplass, og Kunstnerforbundet har de senere årene mottatt over 600 søknader årlig. Over 30.000 besøkende deltar årlig i Kunstnerforbundets formidlingsprogram.

Siden 2018 har Kunstnerforbundet driftet pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet med støtte fra Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Billedkunstnernes Hjelpefond og Fritt Ord.

Kunstnerforbundet ser det som en vesentlig oppgave å bidra til å etablere en økonomisk plattform for kunstnerne. I over hundre år har galleriet tilrettelagt for offentlig innkjøp, utsmykninger og formidlingssalg til førstegangskjøpere og samlere.»