Kulturbyrået Mesén

Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo
+47 40 00 67 37

mona@mesen.no

mesen.no/

location

«Kulturbyrået Mesén er landets ledende byrå innen produksjon og formidling av kunst i offentlige rom. Vi jobber med alt fra kuratering, kunst- og kulturproduksjon til pressearbeid og formidling av kunst, både på stedet, på nett og i sosiale medier.Siden 1999 har vi spesialisert oss på å utvikle, planlegge og gjennomføre kunst-, kultur- og webprosjekter; fra idé til konkret prosjekt. Vi jobber for å utvikle og gjennomføre de gode prosjektene som kommuniserer og er på lag med våre felles omgivelser. I dag har kontoret fem ansatte som leverer tjenester innen kunst- og kulturproduksjon, kuratering, rådgivning og webutvikling og -design.»