Kritikerlaget

Kronprinsens gt. 17, 6. etasje, 0251 Oslo
+47 22 47 24 30/ (99 64 34 35)

kritikerlaget@kritikerlaget.no

kritikerlaget.no

location

«Norsk kritikerlag er medlemsorganisasjon for norske kritikere og ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet. Per 3.1.2022 har laget 394 medlemmer fordelt på tre seksjoner.»