KORO Kunst i Offentlig Rom

Victoria Terrasse 11, 0251 Oslo
+47 22 99 11 99

post@koro.no

koro.no/

«KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer. Samlingen av kunstverk er tilgjengelig for publikum på om lag tusen steder i Norge og internasjonalt.»