Her og Der

«Her og der er i samarbeid med TrAP (Transnational Art Production). Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv. Vi arbeider med kunstnere og prosjekter som krysser grenser, og bringer internasjonal kunst til den norske kunstscenen, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur.
om prosjektet

Her og der vil skape møter mellom kunstnere, institusjoner og offentlig administrasjon og gi tilgang på informasjon om norsk kunst- og kulturliv. Gjennom dette ønsker prosjektet å bygge broer, skape muligheter for nye samarbeid og gjøre kunstfeltet mer tilgjengelig og åpent.»