Fri rettshjelp

Storgata 19, 0184 Oslo
+47 23 48 79 00,

frirettshjelp@vel.oslo.kommune.no

frirettshjelp.com/

location

«Fri rettshjelp er et offentlig advokatkontor driftes av Oslo kommune, med finansiering av staten. Vi bistår innbyggere i Oslo med gratis juridisk bistand og rettshjelp ved behov.

Fri rettshjelp gis av privatpraktiserende advokater med solid fagkompetanse. Alle som henvender seg til vårt kontor får møte advokat, som gir råd og veiledning i din sak.»