Forbundet Frie Fotografer

Møllergata 34, 0179 Oslo
+47 92 66 92 00

post@fffotografer.no

fffotografer.no/

location

«Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble opprettet i 1974 og er en landsdekkende medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere. På det visuelle kunstfeltet er FFF sidestilt med Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Samisk Kunstnerforbund og har forhandlingsrett med staten. FFF arbeider målrettet for våre medlemmer og jobber både fagpolitisk og formidlingsrettet.

FFF driver et atelierfelleskap, verksted og gjesteleilighet tilknyttet våre lokaler. Du finner oss i etasjen over Fotogalleriet i Møllergata 34.»