Fellesverkstedet

Seilduksgata 29K, 0553 Oslo
+47 22 38 18 98

info@fellesverkstedet.no

fellesverkstedet.no

location

«Fellesverkstedet er en ideell organisasjon som tilbyr
produksjonsfasiliteter for kreativ produksjon. Her får du også
veiledning fra erfarne verksmestere som hjelper med både planlegging
og gjennomføring av et prosjekt.
Fabrikkbygningen består av et treverksted, en monteringshall, et
trykkeri og en digital avdeling – men er hele tiden i utvikling!»