Blikkåpner

«Blikkåpner er kunstformidling for og av ungdom

Som Blikkåpner vil du jobbe på en kunstinstitusjon og samarbeide med andre Blikkåpnere. Sammen lager Blikkåpnerne innhold og arrangerer eventer, og lærer å kommunisere om kunst. Du blir en del av et større team, der målet er å dele kunst med dine venner og et ungt publikum.»