Bjørka

Schweigaardsgate 34 D, Oslo

infobjorka@gmail.com

bjorka.org/

location

«Siden oppstarten i 1998 har stiftelsen Bjørka vært et profesjonelt produksjonssted for kamerabaserte kunstnere. For mange kunstnerskap spiller Bjørkas tilbud en avgjørende rolle og flere av medlemmene markerer seg både på den norske og internasjonale arena. Gjennom årene har vi samlet unik kompetanse om analogt fargefotografi og nyere digitale teknikker.»