Billedkunsterne Oslo BO

Rådhusgata 19, 0158 Oslo
+47 41 31 31 90

post@b-oa.no

b-oa.no/

location

«BO (Billedkunstnerne i Oslo) er en fagorganisasjon og et visningsrom for samtidskunst. Som visningsrom retter BO seg mot å bygge opp under et levende kunstmiljø i hovedstaden gjennom å fremme etablerte og nyetablerte kunstnerskap med tilhørighet til Oslo. Visningsrommet har gjennom flere tiår vært et unikt bidrag i økosystemet av små og mellomstore kunstinstitusjoner i Oslo, og skapt et rom i hovedstaden hvor markedsbetingelser ikke har stått i veien for kunstens frie, inkluderende og sosiale rolle i samfunnet.»