Balansekunst

Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
+47 48 26 88 78

victoria@balansekunstprosjektet.no

balansekunstprosjektet.no/

location

«Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi, og legger et bredt mangfoldsbegrep til grunn for sitt likestillingsarbeid. Foreningen er dermed en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn.»