Balansekunst Rådgivningstelefonen

«Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd, vært vitne til eller har spørsmål om diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning hos oss.

Diskriminering, trakassering (deriblant seksuell trakassering) og ulike former for maktmisbruk kan oppleves skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende – og kan for mange gå direkte utover livskvaliteten. Tilfeller som dette kan føre til at noen velger å ikke lenger ta del i arbeidslivet eller slutter å leve ut lidenskapen for kunsten. Dette SKAL IKKE skje.

Du kan ringe Rådgivningstelefonen uansett hva du tidligere har opplevd, opplever nå eller har observert at andre har vært utsatt for. Ingen saker er for små og ingen er for store.»