TRAP

Kabelgata 51, 0581 Oslo

post@trap.no

trap.no/

location

«Transcultural Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv. Vi skaper produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur. Målet vårt er at både kunstnerne og utøverne, publikum og lederne i kunst- og kulturbransjen skal gjenspeile mangfoldet i Norge.»