Ressursguide OSLO er et verktøy og oppslagsverk for kunstnere i Oslo-regionen. Den gir brukerne en oversikt over verksteder, produksjonsfasiliteter, leverandører av tjenester og materialer. Det er dessuten mulig å finne fagorganisasjoner og etater som tilbyr kompetanse og økonomiske midler til kunstnere. Les mer…

Initiert av

VISP logo